Viksveens innsynsrett inn for Høyesterett

Advokat Atle Helljesen påkjærte i går spørsmålet om Stein Viksveens innsynsrett til Høyesterett.