Jensen fryktet fotografene under fengslingsmøtet

Den korrupsjonssiktede politioverbetjenten Eirik Jensen stilte for første gang i retten selv under Oslo tingretts behandling av spørsmålet om forlenget varetekt onsdag.