Boligfelt evakueres etter funn av eksplosiver

Politiet evakuerer samtlige beboere på boligfeltet Dammyr i Våler i Østfold etter funn av eksplosiver. Også Våk skole evakueres.