Venstres fylkesledere krever ny vurdering for asylbarna

Samtlige av Venstres fylkesledere krever at asylbarna som ble sendt ut i fjor høst, må få saken sin vurdert på nytt.