Kostbare trafikkulykker

Hvert år koster trafikkulykker på norske veier oss mer enn 21 milliarder kroner, viser en undersøkelse foretatt ved Transportøkonomisk Institutt.