Drapssaker gir Kripos kapasitetsproblemer

Mange ressurskrevende drapssaker har ført til kapasitetsproblemer hos analyseavdelingen i Kripos.