Langvarig sulting av laks er lovstridig

Lakseprisene holder seg fortsatt på et lavt nivå, og oppdretterne langs kysten svarer nå med å utsette slaktingen og i stedet sultefôre laksen.