Fugler stoppet støymålinger

Serigstad Jernstøperi i Bryne sentrum må utsette de SFT-pålagte støymålingene til høsten. Årsak: Våryre fugler kvitret for høyt.