Innrømmer fartskultur

De tre motorsyklistene Nils Heine Bussesund fra Austevoll, Lisbet Hjartholm fra Gulen og Janne Vindenes fra Sotra er på gjennomreise i Stavanger. Endelig stoppested er Skagen i Danmark hvor det arrangeres MC-treff.