Mange døve har blitt utsatt for seksuelle overgrep

En undersøkelse gjennomført av SINTEF Unimed viser at 29,5 prosent av alle døve voksne ble utsatt for seksuelle overgrep som barn.