Ikke lov med 16-åringer i krig

16-åringer kan ikke lenger beordres til å delta i stridshandlinger etter at Odelstinget torsdag hevet aldersgrensen i lovverket.