Ønsker krisesenter for militære

Norske militære som har tjenestegjort i utlandet må få bedre oppfølging når de kommer hjem, mener Ombudsmannen for Forsvaret. Ombudsmann Per A. Utsi tar til orde for et sentralt kompetansesenter.