Flere tilfeller av skadeverk

Stavanger-politiet har så langt i år registrert en økning i antall anmeldte tilfeller av grovt skadeverk i Stavanger, Sola og Randaberg.