Kraftig økning i skatteinngangen

I årets første 10 måneder er det innbetalt i overkant av 280 milliarder kroner i skatt i Norge, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.