Sikkerhetsplan fra Oslo Sporveier denne uken

I løpet av uken legger Oslo Sporveier fram planen over alle sikkerhetstiltak som skal møte påleggene fra Statens jernbanetilsyn.