For tidlig å fatte vedtak om sykehusorganisering

Arbeiderpartiets sosialfraksjon på Stortinget mener det er for tidlig å fatte vedtak om statlig overtakelse av sykehusene.