Flere HA-sympatisører i distriktet

I Norge finnes det for tiden tre mc-klubber med formelt medlemskap i den verdensomspennende mc-organisasjonen Hells Angels. Foruten klubben på Braut i Klepp, som tidligere gikk under navnet Shabby Ones, finnes Hells Angels også i Trondheim og Oslo.