Bakkevig positiv til KrF-forslag

Trond Bakkevig, leder av kirke/stat-utvalget, finner KrF-utspillet om ny folkekirke interessant og vil ta det med i utvalgets vurderinger.