Utvalgsforslag øker skatteinntektene fra oljevirksomheten

Statens skatteinntekter fra petroleumsvirksomheten vil øke i årene som kommer dersom regjeringen følger forslagene fra utvalget som har vurdert petroleumsskattesystemet.