Strandsonen skal sikres for alle

Regjeringen slår til mot uheldig utbygging og privatisering av strandområdene. Ulovlige stengsler og gjerder skal bort, og allmennheten skal sikres fri ferdsel i en sone på 25 meter i strandkanten.