• Statkraft kjøper seg inn i havvindprosjektet Triton Knoll. Bildet er fra RWEs offshore-vindpark North Hoyle (UK) RWE

Statkraft kjøper en halv havvindpark i Storbritannia

Statkraft kjøper seg inn i havvindprosjektet Triton Knoll. Det norske selskapet kjøper halvparten av prosjektet fra det tyske selskapet RWE Innogy.