• Jusstudent Peter Haraldsen ber UiB-rektoren stoppe overvåkingen og unnskylde til studentene Marie Havnen

UiB innrømmer lovbrudd og do-overvåking

Universitetet i Bergen overvåker studentene, blant annet ved å loggføre toalettbesøk. Nå krever flere studenter en unnskyldning fra rektor Dag Rune Olsen.