Lokale ildsjeler priset av Brustad

To 26-åringer, den ene fra Hordaland og den andre fra Finnmark, har fått Ildsjelprisen 2000 for sin innsats i lokalmiljøet.