Større skepsis mot EU og gasskraftverk

Velgerne er det siste halvåret blitt mer skeptiske til gasskraftverk og norsk EU-medlemskap, viser Opinions velgerpanel for november.