Populært spleiselag for nye sykehjemsplasser

Kommunene har hittil i år fått løfter om Husbanken-støtte til å bygge 1.418 sykehjemsplasser og omsorgsboliger.