Vurderer statusskifte for Smøla-saken

Dersom seksåringen som er savnet på Smølaikke blir funnet innen middagstider lørdag, vil politiet vurdere åskifte status for saken fra å være en leteaksjon til enkriminalsak, opplyser lensmann Arnfinn Fuglevåg på Smøla.