Strengere regler mot seksuelle overgrep

Odelstinget skjerpet i nattseksuallovgivningen på flere punkt. Den såkalte Egersundssaken eren medvirkende årsak til dette.