Ikke enighet mellom FO og KS

Konflikten mellom Fellesorganisasjonen forbarnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) og KommunenesSentralforbund (KS) fortsetter.