Flere hiv-positive i Norge

Økningen i antall hiv-positive fortsetter. Hittil i år er det registrert 85 nye smittede.