Kripos bistår i etterforskning av asylskip

Spesialetterforskere fra Kripos skal bistå Stavanger Politidistrikt i etterforskningen av omstendighetene rundt avhoppingen av 22 personer fra det kroatiske cruiseskipet Dalmacija.