Flere klagefrister

Det blir mange muligheter til å fremme sitt synspunkt når det gjelder kraftledningen mellom Lyse og Stavanger, lover seksjonssjef Arne Olsen i energiavdelingen i NVE.