Egne avdelinger for spesialundervisning

De nye skolene på Tasta og på Kosshaugloen på Hundvåg vil begge få en egen avdeling for spesialundervisning. Dette går fram av den nå vedtatte planen for spesialundervisning i Stavanger.