Mente flere kunne vært reddet

Helsepersonell som var med på redningsoperasjonen for 10 år siden hevdet i en egen rapport at flere liv kunne vært reddet hvis redningsarbeidet hadde vært bedre organisert. Ulykken tok 159 liv.