Ny lov gir døende rett til å nekte hjelp

Etter nyttår kan døende nekte å motta livsforlengende behandling.