Mann slått ned og alvorlig skadd i Oslo

En mann ble få timer inn i det nye året slått ned på Kampen i Oslo. Han pådro seg alvorlige skader.