Reklame mot barn kan bli forbudt

Norge kan få totalforbud mot reklame rettet mot barn under 12 år. Forbudet vil omfatte reklame mot alle medier, ikke bare i radio og TV som i dag.