Regjeringen vil gi flere differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til å gjelde 31 nye kommuner.