Fengselsstraff også for aidssyke

Justisdepartementet har gjort det klart at aids-diagnose ikke alene skal være tilstrekkelig til at straffedømte personer slipper å sone fengselsstraffer.