- Kvisler sa han slo Benjamins kamerat

Veronica Andreassen har forklart i avhør at drapstiltalte OleNicolai Kvisler selv sa at han hadde slått Benjamin Hermansenskamerat drapsnatta. I retten sa hun at hun var usikker, men kunneikke benekte det.