Avventer svar fra sykmeldt redaktør

Styret i Haugesunds Avis skal i nær framtid møte avisens redaktør. Redaksjonsklubben orienterte fredag styret om sin mistillit til redaktøren.