Jernbaneverket har ekstra beredskap mot ekstremværet

Mange togstrekninger har vært, og er fremdeles, stengt på grunn av ekstremværet Nina. Jernbaneverket følger utviklingen tett.