Ingen gutter omskåret på norske sykehus i år

Det er ikke utført en eneste omskjæring ved de største offentlige sykehusene etter 1. januar, til tross for Stortingets vedtak og helseministerens pålegg.