Stavanger nestbest

Stavanger kommer på andreplass når innbyggerne i landets fire største byer skal uttrykke hvor fornøyd de er med de kommunale tjenestene.