• Ulv

Sauebøndene krever at flere ulv og bjørn blir skutt

Etter et ekstraordinært møte i organisasjonen Norsk Sau og Geit (NSG), krever bøndene nå at flere rovvilt må bli felt.