- For lite strømreserver i det nye nødnettet

Det digitale nødnettet som skal være ferdig utbygd i 2015 vil flere steder ikke få nok tilgang på reservestrøm. Årsaken er at man baserer seg på å leie inn linjer fra teleoperatører.