Aktor anker frifinnelsene i sykepleier-saken

Aktoratet bringer saken om utnyttelse av filippinske sykepleiere ved Oslo universitetssykehus inn for lagmannsretten.