Vedforbruket kuttet med en tredel på ti år

Mildere klima, bedre varmepumper og økende andel nye ovner har siden 2010 gjort et innhogg på 34 prosent i vedforbruket for norske husholdninger, ifølge SSB.

På grunn av en lang og kald vinter ble 2010 det året med høyest vedforbruk de siste ti årene. Siden 2014 har vedforbruket vært stabilt, mye grunnet mildere årstider enn normalt, ifølge SSB.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

2010 ga en lang og kald vinter, og det resulterte i forbruk av 1.741 tonn ved. Det er det høyeste forbruket i undersøkelsen av energibruk i husholdningene, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Siden 2014 har vedforbruket vært stabilt, og nesten 34 prosent lavere enn i 2010, mye på grunn av mildere høst, vinter og vår enn normalt.

Mens temperaturen er mest utslagsgivende, skriver SSB også at utskifting av gamle ovner, økning i antall varmepumper og utskiftning til nyere varmepumper har bidratt til reduksjonen. Det samme har bedret isolasjon av boliger.

Vedfyring har vært en viktig del av oppvarmingen av norske husholdninger de siste 30 årene, men hovedkilden til oppvarming i Norge er elektrisitet.

Vanligvis brukes vedfyring som supplementær kilde til oppvarming når det er kaldt ute. I 2012 hadde 12 prosent av norske husstander ved som hovedvarmekilde, noe som gjaldt særlig på gårder.

Vedforbrenning regnes som CO2-nøytralt, og utslippene derfra inngår ikke det nasjonale regnskapet for klimagassutslipp. Metan og lystgass fra forbrenningen regnes inn, men disse utgjør en liten del av norske utslipp, skriver SSB. De fremhever i stedet svevestøv-utfordringene vedfyringen medfører.

Publisert: