Lover bedre tider for samdriften

Allerede til sommeren kan norske samdriftsbønder vente seg bedretider. Dét lover statssekretær Leif Helge Kongshaug (V) iLandbruksdepartementet. Han vil blant annet gi bøndene adgang til åorganisere produksjonene sine som aksjeselskap.