Kirke og stat skiller lag

Flertallet i kirke-stat-utvalget går inn for å avvikle dagensstatskirkeordning. Forslaget legges fram torsdag, men skal nå uttil høring. Blir det vedtatt, må grunnloven endres.