Når Ap skal bli «uskikkeleg»

Det er ikkje lett for eit maktparti å finna seg til rette i opposisjon. Særleg ikkje når plassen er opptatt frå før.